Menu

خدمات آنلاین

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بروجرد با هدف برون سپاری فعالیتهای این سازمان از طریق سامانه زیر اقدام نموده است

لازم بذکر است جهت دریافت مرخصی از طریق لینک صدور مرخصی اقدام فرمایید و نیازی به ورود به این سامانه نمیباشد

در حال حاضر ورود به این سامانه برای عموم کاربران فعال نشده است و جهت دریافت رمز ورود از طریق سازمان حمل و نقل بار و مسافر اقدام میگردد

 

دی ان ان
دی ان ان